Menu

 • Wyprawka przedszkolaka na rok szkolny 2018/19

  Prosimy o nie kupowanie wyprawek dla przedszkolaka, ponieważ zostaną zamówione przez wychowawców grup.

 • Wakacje .....

  gify slonce    

  Całe grono pedagogiczne oraz pracownicy przedszkola życzą zarówno naszym przedszkolakom, absolwentom oraz rodzicom miłego i spokojnego wypoczynku na wakacjach.

  Życzymy wszystkim, aby te wakacje obfitowały w słońce, pogodę ducha, radość

  a przede wszystkim w całe mnóstwo wakacyjnych przygód.

  Dziękujęmy za całoroczną współpracę !!!!

  Do zobaczenia we wrześniu !

 • Wizerunek a RODO

  Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chorzelach informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).

  Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych organizowanych w przedszkolu odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody. USZANUJMY SWOJE PRAWA.

 • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się:

  Grupa "Pszczólki" godz.10.30

  Grupa "Żyrafki" godz.13.00

 • Informacja

  Wszystkie informacje i dokumenty związane z RODO będą zamieszczone na stronie  internetowej przedszkola w zakładce RODO.

 • Narodowy quiz matematyczny

  6 czerwca 2018 r. w naszym przedszkolu  odbył się Narodowy quiz matematyczny.

  Do rywalizacji stanęły grupy 3 osobowe z najstarszych grup wiekowych z naszego przedszkola, jak również z przedszkola z Jednorożca.  Wszystkie zadania quizu wiązały się 
  z umiejętnością zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce. Drużyny odszukiwały i liczyły figury geometryczne, rozwiązywały zadania tekstowe, budowały kwadraty z kolorowych patyczków, stosowały w praktyce określenia czasowe, nawlekały korale na sznurek według podanego rytmu, kolorowały pola według szyfru. Wszystkie konkurencje odbywały się w atmosferze „narodowej”. Uczestnicy quizy ubrani byli w barwy narodowe: biało-czerwone. Dzieci
   udowodniły, że bardzo dobrze czują się podczas rozwiązywania zadań matematycznych. Bawiły się przy tym doskonale, a przy okazji pokazały, ile potrafią. 

   

 • Dzień Dziecka 2018

  W dniu 30 maja 2018 r. w naszym Przedszkolu uroczyście obchodziliśmy dzień, na który wiele dzieci czeka z niecierpliwością, a mianowicie Dzień Dziecka. W tym dniu w ogrodzie Przedszkola zgromadzili się wychowankowie wszystkich oddziałów naszej placówki wraz z opiekunami ubrani w barwy narodowe. Na początku spotkania pani dyrektor złożyła wszystkim dzieciom życzenia z okazji ich święta, a następnie zaprosiła ich do wspólnych zabaw. Tego dnia nie zabrakło artystycznych, muzycznych i sportowych atrakcji, które odbyły się na przedszkolnym placu zabaw. Wszyscy bawiliśmy się świetnie.

  Na zakończenie pełnego wrażeń dnia każdy przedszkolak otrzymał okolicznościowy prezent.

   

 • Dzień Mamy i Taty 2018

  W dniach 22,23, 24 i 25 maja 2018 r. dzieci z naszego przedszkola przygotowały dla swoich Kochanych Rodziców Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty. Przedszkolaki z mocno bijącymi serduszkami zaprezentowały swoim Bliskim bardzo piękne i wzruszające programy artystyczne przygotowane pod opieką Nauczycieli. Były to szczególne spotkania, którym towarzyszyły niesamowite emocje. Wszyscy Goście z zaciekawieniem i skupioną uwagą słuchali życzeń, wierszy i piosenek, z uśmiechem i rozbawieniem oglądali tańce przygotowane na tę okazję. Dzieci doceniły talenty kulinarne, sukcesy zawodowe, cierpliwość, wyrozumiałość i bezgraniczną miłość swoich Mam oraz zaradność życiową, zmysł techniczny i poczucie humoru swoich Tatusiów. Wielka trema, łzy wzruszenia - ale występy się udały! Rodzice byli zachwyceni i bardzo poruszeni. Ściskali swoje pociechy i dziękowali za upominki. Za wspaniałe popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw i radosnymi uśmiechami Rodziców. Uroczystość przebiegła w ciepłej i serdecznej atmosferze.  Na pewno na długo pozostanie w pamięci Dzieci i Rodziców. Mamy nadzieję na kolejne, pełne emocji i niezapomnianych chwil, spotkania w gronie najbliższych.
  KOCHANI RODZICE WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

 • Rekrutacja pracowników a RODO

  Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chorzelach informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Przedszkola, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Przedszkole jako Administrator nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO, „dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach

 • INFORMACJA!!!

  Szanowni Rodzice!

   

  Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chorzelach informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).

  Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

   

 • Dzień Rodziny w przedszkolu

  W dniach 22,23, 24 i 25 maja 2018 r. dzieci z naszego przedszkola przygotowały dla swoich Kochanych Rodziców Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty. Przedszkolaki z mocno bijącymi serduszkami zaprezentowały swoim Bliskim bardzo piękne i wzruszające programy artystyczne przygotowane pod opieką Nauczycieli. Były to szczególne spotkania, którym towarzyszyły niesamowite emocje. Wszyscy Goście z zaciekawieniem i skupioną uwagą słuchali życzeń, wierszy i piosenek, z uśmiechem i rozbawieniem oglądali tańce przygotowane na tę okazję. Dzieci doceniły talenty kulinarne, sukcesy zawodowe, cierpliwość, wyrozumiałość i bezgraniczną miłość swoich Mam oraz zaradność życiową, zmysł techniczny i poczucie humoru swoich Tatusiów. Wielka trema, łzy wzruszenia - ale występy się udały! Rodzice byli zachwyceni i bardzo poruszeni. Ściskali swoje pociechy i dziękowali za upominki. Za wspaniałe popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw i radosnymi uśmiechami Rodziców. Uroczystość przebiegła w ciepłej i serdecznej atmosferze.  Na pewno na długo pozostanie w pamięci Dzieci i Rodziców. Mamy nadzieję na kolejne, pełne emocji i niezapomnianych chwil, spotkania w gronie najbliższych.
  KOCHANI RODZICE WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

 • Klauzula informaycjna

  Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Samorządowym ul. Wesoła 1, 06-330 Chorzele jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chorzelach.
  2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach jest Pani Dorota Tyjewska    e-mail – iod.przedszkole@vp.pl
  3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chorzelach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
  1. rekrutacji dzieci do przedszkola.
  2. ewidencji dzieci,
  3. prowadzenie dziennika lekcyjnego,
  4. w celach sprawozdawczych,
  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:
  1. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach;
  2. organy nadzoru;
  3. podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola;
  4. podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania,
  5. zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.
  1. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
  3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.(tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 • INFORMACJA

  30.05.2018 r. Dzień Dziecka w przedszkolu

  Ubiór dzieci na biało -  czerwono

 • Ochrona danych osobowych w przedszkolu

  Ochrona danych osobowych w przedszkolu - Obrazek 1

  25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

  W związku z tym chcielibyśmy poinformować  Państwa o przetwarzaniu Państwa danych (dzieci)  oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

  Poniżej znajdziecie Państwo  podstawowe informacje na ten temat.

   

  Kto będzie administratorem Państwa danych?

  Administratorem Państwa danych będziemy my czyli Przedszkole Samorządowe w Chorzelach,

  ul. Wesoła 1 , 06-330 Chorzele.

   

  Powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD)

  Po wejściu w życie RODO zostanie wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

  Z Inspektorem Ochrony Danych będzie można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Przedszkole Samorządowe w Chorzelach z dopiskiem „IOD” ul. Wesoła 1, 06-330 Chorzele,

  bądź na adres e-mail: iod.przedszkole@vp.pl

   

  O jakich danych mówimy?

  Chodzi o dane osobowe dzieci/rodziców/opiekunów, które są zbierane w ramach korzystania

  przez Państwa z usług przedszkola.

   

  Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

  Przetwarzamy dane z mocy obowiązującego prawa  oraz w celach związanych z działalnością przedszkola

  np. podczas rekrutacji, konkursów, uroczystości  itp.

   

  Komu możemy przekazać dane?

  Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe  Państwa oraz  dzieci możemy przekazywać instytucjom upoważnionym oraz  podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

   

  Jakie mają Państwo prawo w stosunku do swoich danych?

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych  (PUODO).

   

  Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

  Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej z obowiązującymi przepisami  podstawie prawnej.  Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywać się na podstawie Waszej dobrowolnej zgody.

   

  Źródło (obrazek) http://leba.eu/pl/post/59457

 • Dzień Mamy i Taty 2018

  gr. Motylki - 23 maja 2018 r. godz. 13.00

  gr. Misie - 22 maja 2018 r. godz. 12.30

  gr. Pszczółki - 25 maja 2018 r. godz. 13.00

  gr. Żyrafki - 24 maja 2018 r. godz. 12.30

  gr. Smerfy - 22 maja 2018 r. godz. 10.30

 • Teatrzyk

  W dniu 14.05.2018 r. (poniedziałek) o godz. 1040 odbędzie się teatrzyk pt.” EKO Zdzisław Teatr  AKADA. Koszt- 3 zł

 • Dzień Motyla

  W dniu 11 maja 2018 r. (piątek) w przedszkolu obchodzimy Dzień Motyla. Zachęcamy do ubierania dzieci w kolorze ŻÓŁTYM.

 • Akcja 100/100

  Biało - czerwony łańcuch na 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

  Przedszkole  włączyło się do akcji „100 km/100 lat” organizowanej na naszym terenie przez Towarzystwo Przyjaciół Chorzel. Chcieliśmy pomóc w zrobieniu co najmniej 100 kilometrowego łańcucha z papieru na uczczenie 100-lecia niepodległości naszego kraju.

  W związku z tym zaprosiliśmy rodziców, chętne babcie oraz dziadków lub rodzeństwo do wzięcia udziału w plastycznych zajęciach otwartych,  które odbyły się 16 marca 2018r.

  w poszczególnych grupach wiekowych.  Tego dnia w ubiorach dzieci oraz ich bliskich dominował kolor biało-czerwony.   

  Pomysł był taki by do połowy maja wykonać poszczególne kawałki łańcucha. 9 czerwca zostaną one złączone w jeden, długi łańcuch, który najpierw zostanie ułożony wzdłuż wskazanych dróg we wszystkich siedmiu gminach w powiecie, a potem przywieziony na rynek w Przasnyszu. Tam łańcuch zostanie dokładnie zmierzony

 • Przegląd Piosenki "Twój głos brzmi znajomo"

  Dnia 20 kwietnia 2018 r. dzieci z naszego przedszkola brały udział w Przeglądzie  Piosenki „Twój głos brzmi znajomo” w Przedszkolu Samorządowym w Jednorożcu.  Celem przeglądu było rozwijanie wyobraźni oraz zdolności muzycznych dzieci, pokonywanie nieśmiałości podczas wystąpień publicznych, propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promowanie aktywności twórczej. Przedszkolaki wspaniale poradziły sobie z takim zadaniem. W nagrodę za piękne występy otrzymali dyplomy i nagrody  książkowe.

 • Dzień Ziemi

  Dnia 22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. W naszym  przedszkolu  obchodziliśmy to święto 20 kwietnia. Celem akcji było promowanie postaw ekologicznych wśród najmłodszych dzieci.Dzielne przedszkolaki poznawały różne sposoby i działania na rzecz piękna przyrody. Uczyły się szacunku, wspólnego dbania o naszą ziemię, aby była piękniejsza, zdrowsza i bezpieczniejsza dla wszystkich jej mieszkańców. Omawiały co jest dla ziemi dobre a co jej szkodzi, co można robić, aby bardziej i skuteczniej o nią dbać.  Na koniec zajęć przedszkolaki wraz z wychowawczyniami udały się na sprzątanie „naszej Ziemi” w okolicach  przedszkola. Na koniec imprezy wszystkie przedszkolaki otrzymały odznaki „Przyjaciela przyrody”. Podczas tego przedsięwzięcia dzieci dowiedziały się jak, dbać o nasze środowisko i otaczającą nas przyrodę. Liczymy na to, że nasze przedszkolaki zrozumiały, że na nas wszystkich ciąży odpowiedzialność za naszą ziemię.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Samorządowe w Chorzelach
  ul. Wesoła 1
  06-330 Chorzele
  NIP 761-14-03-535
  REGON 000913077
  Godz. urzędowania :
  6.30 - 16.30
 • (+48) 29 75 15 043

Galeria zdjęć